28
Jumal on uskliku varjupaik

1 Taaveti laul.
 Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju!
 Ära pöördu vaikides minust eemale,
 et ma su vaitolemise tõttu
 ei saaks nende sarnaseks,
 kes lähevad alla hauda!
 

2 Kuule mu anumise häält,
 kui ma kisendan su poole,
 kui ma tõstan oma käed
 su pühamu pühima paiga poole!
 

3 Ära rebi mind ära koos õelatega
 ja nurjatuse tegijatega,
 kes räägivad oma ligimestega rahust,
 kuigi nende südames on kurjus!
 

4 Anna neile nende tegemist mööda
 ja nende kurje tegusid mööda;
 nende kätetöö järgi anna neile,
 tasu neile kätte nende tegu mööda!
 

5 Sest nad ei pane tähele
 Issanda tegemisi ega tema kätetööd.
 Kiskugu tema nad maha
 ja ärgu ta ehitagu neid enam üles!
 
 

6 Kiidetud olgu Issand,
 sest ta on kuulnud mu anumise häält!
 

7 Issand on mu tugevus ja mu kilp,
 tema peale lootis mu süda
 ja ma sain abi.
 Sellepärast ilutseb mu süda
 ja ma tänan teda oma lauluga.
 
 

8 Issand on neile tugevuseks.
 Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus.
 

9 Päästa oma rahvas
 ja õnnista oma pärisosa;
 hoia neid nagu karjane
 ja kanna neid igavesti!
 

 «  eelmine  23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32  järgmine  »