29
Jumala hääl äikesetormis

1 Taaveti laul.
 Andke Issandale, te jumalalapsed,
 andke Issandale au ja võimus!
 

2 Andke Issandale tema nime au,
 pühas ehtes kummardage Issandat!
 

3 Issanda hääl on vete peal;
 auhiilguse Jumal müristab;
 Issand on suurte vete peal.
 

4 Issanda hääl kostab võimsasti;
 Issanda hääl kostab toredasti.
 

5 Issanda hääl murrab seedreid,
 Issand murrab katki Liibanoni seedrid.
 

6 Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika
 ja Sirjoni nagu noore metshärja.
 

7 Issanda mürina hääl
 purskab tuleleeke.
 

8 Issanda mürina hääl
 paneb kõrbe värisema;
 Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema.
 

9 Issanda mürina hääl
 paneb emahirved poegima,
 ta laasib metsad paljaks.
 Ent tema templis ütlevad kõik:
 „Oh seda auhiilgust!”
 

10 Issand istus aujärjel
 veeuputuse tulles,
 ja Issand jääb kuningaks igavesti!
 

11 Issand annab tugevuse oma rahvale;
 Issand õnnistab oma rahvast rahuga.
 

 «  eelmine  24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33  järgmine  »