56
Lootuse palve

1 Laulujuhatajale: viisil „Kauge tamme tuvi”; Taaveti
 mõistulaul ajast, kui vilistid võtsid ta kinni Gatis.
  

2 Ole mulle armuline, Jumal,
 sest inimesed tahavad mind rünnata,
 ühtelugu kipuvad sõjamehed mu kallale!
 

3 Mu varitsejad püüavad mind rünnata kogu päeva,
 sest palju on neid,
 kes mu vastu kõrgilt sõdivad.
 

4 Sel päeval, kui ma kardan,
 loodan ma sinu peale,
 

5 Jumala peale,
 kelle sõna ma kiidan.
 Ma loodan Jumala peale,
 ei ma karda.
 Mida võibki lihane inimene mulle teha?
 
 

6 Kogu päeva nad moonutavad mu sõnu,
 kõik nende mõtted minu kohta sihivad kurjale.
 

7 Nad tulevad kokku
 ja luuravad ning jälgivad mu samme,
 sest nad varitsevad mu hinge.
 

8 Kas peaks neil olema pääsemist
 oma nurjatusega?
 Vihaga tõuka maha rahvad, oh Jumal!
 

9 Minu pagulaspäevad
 olid sa ära lugenud;
 pane sina mu pisarad oma lähkrisse;
 eks need ole su raamatus?
 

10 Kord peavad taganema mu vaenlased
 sel päeval, mil ma hüüan;
 seda ma tean,
 sest Jumal on minu poolt.
 

11 Jumala sõna ma kiidan,
 Issanda sõna ma kiidan.
 

12 Jumala peale ma loodan,
 ei ma karda;
 mida võibki mulle teha inimene?
 

13 Jumal, minu peal on tõotused,
 mis ma sinule andsin;
 ma tasun sulle tänuohvrid.
 

14 Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast,
 mu jalad libisemisest,
 et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses.
 

 «  eelmine  51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60  järgmine  »