67
Tänu õnnistuse eest

1 Laulujuhatajale: keelpillil mängida, lauluviis ja laul.
  

2 Jumal olgu meile armuline
 ja õnnistagu meid;
 ta lasku oma pale paista meie peale, sela,
 

3 et maa peal tuntaks sinu teed,
 kõigi rahvaste seas sinu päästet!
 

4 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
 sinule laulgu tänu kõik rahvad!
 

5 Rõõmutsegu rahvad
 ja hõisaku rahvahõimud,
 sest sina mõistad rahvale kohut õigluses
 ja juhatad rahvahõime maa peal!
 Sela.
 

6 Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
 sinule laulgu tänu kõik rahvad!
 

7 Maa on andnud oma vilja;
 Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!
 

8 Jumal õnnistagu meid
 ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!
 

 «  eelmine  62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71  järgmine  »