76
Iisraeli võidulaul oma Jumalale

1 Keelpillil mängijale laulujuhatajale: Aasafi lugu ja laul.
  

2 Jumal on Juuda seas tuttav,
 Iisraelis on tema nimi suur.
 

3 Saalemis on tema elamu
 ja tema eluase on Siionis.
 

4 Seal ta murdis katki välkuvad ammud,
 kilbi ja mõõga ja sõja. Sela.
 

5 Sina oled hiilgav,
 ülevam igavestest mägedest.
 

6 Südidelt kangelastelt riisuti relvad;
 nad suikusid unne,
 ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu.
 

7 Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal,
 olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud.
 
 

8 Sina, sina oled kardetav;
 ja kes suudab seista sinu palge ees,
 kui sa vihastad?
 

9 Sina andsid taevast kuulda kohtuotsuse;
 ilmamaa lõi kartma ning jäi vait,
 

10 sest Jumal tõusis kohut mõistma,
 et päästa kõik hädalised maa peal.
 Sela.
 

11 Sest inimeste vihaleek
 peab sulle andma tänu;
 viimsegi vihaleegi jätte
 sa paned oma vööle.
 

12 Tehke tõotusi
 ja tasuge need Issandale, oma Jumalale;
 kõik, kes on tema ümber,
 toogu ande kardetavale!
 

13 Tema kärbib vürstide vaimu,
 tema on kardetav ilmamaa kuningaile.
 

 «  eelmine  71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80  järgmine  »