8
Loodu ülistus oma Loojale

1 Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.
  

2 Issand, meie Jumal,
 kui auline on sinu nimi
 kogu maailmas!
 Sinu aukuulsus ulatub
 üle taevaste.
 

3 Väetite ja imikute suust
 sa valmistasid kiitva väe
 oma vastaste pärast,
 et sundida vait jääma
 vaenlast ja kättemaksjat.
 
 

4 Kui ma näen su taevast,
 su sõrmede tööd,
 kuud ja tähti,
 mis sa oled rajanud,
 

5 siis mis on inimene,
 et sa temale mõtled,
 ja inimesepoeg,
 et sa tema eest hoolitsed?
 

6 Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast
 ja ehtisid teda au ja austusega.
 

7 Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd;
 kõik sa panid tema jalge alla,
 

8 lambad, kitsed ja härjad, kõik,
 samuti metsloomad,
 

9 taeva linnud ja mere kalad
 ja kõik, mis mere radadel liigub.
 

10 Issand, meie Jumal,
 kui auline on sinu nimi
 kogu maailmas!
 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »