95
Kutse anda au Jumalale

1 Tulge, hõisakem Issandale,
 hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!
 

2 Tulgem tema palge ette tänamisega,
 hõisakem temale kiituslauludega!
 

3 Sest Issand on suur Jumal
 ja suur kuningas üle kõigi jumalate.
 

4 Tema käes on maa sügavused
 ja tema päralt on mägede tipud.
 

5 Tema oma on meri, sest tema on selle teinud,
 ja tema käed on valmistanud kuiva maa.
 

6 Tulge, kummardagem ja põlvitagem,
 heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!
 

7 Sest tema on meie Jumal
 ja meie tema karjamaa rahvas
 ja lambad, kes on tema käe all.
 Täna, kui te kuulete ta häält,
 

8 ärge tehke kõvaks oma südant
 nõnda nagu Meribas,
 nõnda nagu Massa päeval kõrbes.
 

9 „Seal teie esiisad kiusasid mind,
 panid mind proovile,
 ehk küll said näha mu tööd.
 

10 Nelikümmend aastat oli mul tülgastust
 sellest rahvapõlvest.
 Ja ma ütlesin:
 Nemad on eksija südamega rahvas,
 nad ei tunne minu teid.
 

11 Seepärast ma vandusin oma vihas:
 Nad ei pääse minu hingamisse!”
 

 «  eelmine  90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99  järgmine  »