8
Elu Vaimus

1 Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes
 on Kristuses Jeesuses. 

2 Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on
 vabastanud su patu ja surma seadusest. 

3 Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu
 inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma,
 läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, 

4 et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi
 oma loomuse, vaid Vaimu järgi. 

5 Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid,
 kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid. 

6 Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; 
7 seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta
 ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda. 

8 Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. 
9 Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala
 Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu,
 see ei ole tema oma. 

10 Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu
 surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu. 

11 Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles
 äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie
 surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab. 

12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased,
 kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. 

13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga
 Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. 

14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on
 Jumala lapsed. 

15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle
 kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me
 hüüame: „Abba! Isa!”  

16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme
 Jumala lapsed. 

17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui
 Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga
 kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. 

Tulevane kirkus

18 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused
 mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. 

19 Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. 
20 Loodu on ju allutatud kaduvusele - mitte
 vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega, 

21 et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest
 Jumala laste kirkuse vabadusse. 

22 Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes
 tänini; 

23 ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu
 esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma
 ihu lunastust. 

24 Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine
 ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? 

25 Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame
 seda kannatlikult. 

26 Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea,
 kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest
 sõnatute ägamistega. 

27 Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala
 tahtmise järgi palub ta pühade eest. 

28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
 kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt
 kutsutud. 

29 Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette
 määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu
 paljude vendade seas. 

30 Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka
 kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud,
 aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. 

Jumala armastus

31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt,
 kes võib olla meie vastu? 

32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
 meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile
 kõike muud kinkima? 

33 Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes
 õigeks teeb. 

34 Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes
 suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel
 ja kes palub meie eest. 

35 Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus
 või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht
 või mõõk? 

36 Nagu on kirjutatud:
 „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva,
 meid koheldakse nagu tapalambaid.”
 
 
 

37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes
 meid on armastanud. 

38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega
 peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, 

39 ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid
 lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
 Issandas. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »