1
Jutustaja päritolu ja elukäik Niineves

1 Raamat Toobiti loost, kes oli Toobieli, kes oli Hananieli, kes
 oli Adueli, kes
 oli Gabaeli poeg, kes oli Asieli soost, kes oli Naftali suguharust, 

2 kes Assuri kuninga Salmanassari päevil oli vangi viidud Tisbest,
 mis on paremal pool Naftali Kedesit Galileas, ülalpool Haasorit. 

3 „Mina, Toobit, käisin tõe ja õiguse teed kogu oma eluaja. Ma
 tegin palju häid tegusid oma vendadele ja rahvale, kes koos minuga
 olid pidanud minema assüürlaste maale Niineve linna. 

4 Kui ma noorena olin alles oma kodus Iisraeli maal, siis oli kogu
 minu esiisa Naftali suguharu taganenud Jeruusalemma templist selles
 linnas, mis kõigist Iisraeli suguharudest oli valitud, et kõik
 suguharud seal ohverdaksid. Ja see tempel, Kõigekõrgema eluase, oli
 ehitatud ja pühitsetud kõigile sugupõlvedele igaveseks ajaks. 

5 Ja kõik suguharud, kes üheskoos olid taganenud, ohverdasid Baali
 vasikale, nõnda ka minu esiisa Naftali koda. 

6 Mina üksi käisin aga sageli Jeruusalemmas pidupäevil, nõnda nagu
 kogu Iisraelile on igavese seadusega ette kirjutatud, kaasas uudsevili,
 kümnis saagist ja esimene niiduvill, 

7 ja ma andsin need altari tarvis preestritele, Aaroni poegadele.
 Kümnise kogu saagist andsin ma Jeruusalemmas teenivaile Leevi
 poegadele. Teise kümnise ma müüsin ja läksin ning kulutasin selle igal
 aastal Jeruusalemmas. 

8 Ja kolmanda kümnise andsin ma neile, kellele see kuulus, nagu
 minu isaema Deboora oli käskinud, kuna olin jäänud isata orvuks. 

9 Kui ma olin meheks saanud, siis võtsin naiseks Hanna oma isa
 suguvõsast, ja tema sünnitas mulle Tobiase. 

10 Kui meid oli Niinevesse asumisele toodud, siis kõik minu
 vennad ja sugulased sõid paganate leiba. 

11 Mina aga hoidusin söömast, 
12 sest ma jäin kõigest hingest Jumalale truuks. 
13 Kõigekõrgem andis mulle armu ja armsust Salmanassari ees ja ma
 sain tema kaubamuretsejaks. 

14 Ma reisisin Meediasse ja andsin kümme talenti hõbedat hoiule
 Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus. 

15 Kui Salmanassar suri, siis tema poeg Sanherib sai ta järglasena
 kuningaks. Tema ajal olid teed ebakindlad, nõnda et ma ei saanud enam
 Meediasse reisida. 

16 Salmanassari päevil andsin ma oma vendadele palju ande. 
17 Oma leivad andsin ma näljaseile ja riided alastiolijaile. Ja kui
 ma nägin kedagi oma rahvast olevat surnud ja heidetud Niineve müüride
 taha, siis ma matsin selle. 

18 Ja kui kuningas Sanherib, tulles põgenikuna Juudast, kellegi
 tappis, siis ma matsin selle salaja, sest oma vihas tappis ta
 paljusid. Kui kuningas siis nende kehi otsis, ei leitud neid. 

19 Aga üks niinevelane läks ja teatas kuningale, et mina neid
 matsin. Ma läksin siis peitu. Kui ma teada sain, et mind tahetakse
 tappa, siis ma kartsin ja põgenesin. 

20 Kogu mu vara riisuti ja mulle ei jäetud muud kui ainult mu naine
 Hanna ja poeg Tobias.  

21 Aga ei olnud veel möödunud viiskümmend päeva, kui kaks ta poega
 tapsid kuninga ja põgenesid Ararati mäestikku. Tema poeg Eesar-Haddon
 sai tema asemel kuningaks ja too seadis Ahhiahharose, minu venna
 Hanaeli poja, oma kuningriigi kogu arvepidamise ja kogu halduse üle. 

22 Ja Ahhiahharos palus minu eest ning ma tulin jälle Niinevesse.
 Ahhiahharos oli joogikallaja ja pitsatihoidja, valitseja ja
 arvepidaja. Eesar-Haddon oli tema pannud enesest järgmiseks. Tema oli aga
 minu vennapoeg. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »