1
Taanieli ja tema kaaslaste kasvatus Paabeli kuningakojas

1 Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsemisaastal tuli
 Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. 

2 Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa
 Jumala koja riistu, ja ta viis need Sinearimaale oma
 jumalakotta; ta viis riistad oma jumala varakambrisse. 

3 Ja kuningas käskis Aspenast, ülemteenrit, et
 ta tooks Iisraeli lastest, niihästi kuninglikust soost kui
 suursuguste hulgast, 

4 noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes
 oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadustes,
 targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlblikud teenima
 kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. 

5 Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast
 ja veinist, mida ta ise jõi; ja nõnda pidi neid kasvatatama kolm
 aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. 

6 Ja nende seas olid Juuda lastest Taaniel, Hananja, Miisael
 ja Asarja. 

7 Ja ülemteener pani neile nimed: ta nimetas
 Taanieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja
 Asarja Abednegoks. 

8 Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada
 kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles
 ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. 

9 Ja Jumal laskis Taanielil leida heldust ja armu
 ülemteenri ees. 

10 Aga ülemteener ütles Taanielile: „Ma kardan, et kui
 mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb
 teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teieealistel
 noortel meestel, viib see mu pea hädaohtu kuninga ees.” 

11 Siis ütles Taaniel ülevaatajale, kelle ülemteener
 oli määranud Taanielile, Hananjale, Miisaelile ja Asarjale: 

12 „Tee ometi oma sulastega kümme päeva katset, et meile
 antakse süüa taimetoitu ja juua vett! 

13 Siis võrreldagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende
 noorte meeste välimust, kes söövad kuninglikku rooga, ja selle järel talita
 oma sulastega, nagu sa heaks arvad!” 

14 Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega kümme
 päeva. 

15 Aga kümne päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu
 priskem kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku
 rooga. 

16 Siis ülevaataja võttis nende roa ja nende joodava
 veini ära ja andis neile taimetoitu. 

17 Ja Jumal andis neile neljale noorele mehele igasuguses kirjas ja
 teaduses tarkust ja taipu, Taaniel mõistis aga
 igasuguseid nägemusi ja unenägusid. 

18 Ja kui need aastad olid möödunud, mille järel kuningas
 oli käskinud nad enese ette tuua, viis ülemteener nad
 Nebukadnetsari ette. 

19 Ja kuningas rääkis nendega, ja nende kõigi hulgast ei
 leidunud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnast, nõnda
 tulid nad kuninga teenistusse. 

20 Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid
 küsitles, leidis ta nad olevat kümme korda üle kõigist
 ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis. 

21 Ja Taaniel jäi sinna kuningas Koorese esimese aastani. 

 « eelmine  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  järgmine  »