11
Põhja ja Lõuna kuningad

1 Ja ma seisin meedlase Daarjavese esimesel aastal temale
 toeks ning kaitseks. 

2 Ja nüüd ma annan sulle teada tõe: vaata, veel kolm kuningat
 tõuseb Pärsias ja neljas soetab suurema rikkuse kui kõik muud;
 ja kui ta oma rikkuse tõttu on saanud vägevaks, paneb ta kõik
 liikuma Kreeka kuningriigi vastu. 

3 Siis tõuseb kangelaskuningas, valitseb suure võimuga ja
 teeb, mida tahab. 

4 Aga niipea kui ta on tõusnud, murdub ta kuningriik ja
 jaguneb taeva nelja tuule poole, aga mitte tema järglastele ja
 mitte selle võimuga, millega ta valitses; sest tema kuningriik
 kistakse ära ja saab teistele, aga mitte neile. 

5 Ja Lõuna kuningas saab vägevaks, samuti üks tema
 vürstidest; aga see saab temast vägevamaks ja valitseb: tema
 valitsus on suur. 

6 Ja aastate pärast teevad nad liidu ja Lõuna kuninga tütar
 läheb Põhja kuninga juurde rahu tegema; aga tema käsivarrel ei
 ole jõudu ning tema ja ta sugu ei jää püsima, vaid ta antakse
 ära, tema ja ta saatjaskond, tema sigitaja ja see, kes teda
 kosis.  

7 Sel ajal tõuseb üks võsu tema juurest ta asemele ja tuleb
 sõjaväe vastu ning tungib Põhja kuninga kindlustesse, talitab
 nendega, nagu tahab, ja saab vägevaks. 

8 Nende jumaladki ja nende valatud kujud ning
 hõbedast ja kullast ihaldusväärsed asjad viib ta saagina Egiptusesse; siis
 ta jätab Põhja kuninga mõneks aastaks rahule. 

9 See tuleb küll Lõuna kuninga riiki, ent peab omaenese
 maale tagasi minema. 

10 Aga tema pojad varustavad ja koguvad suuri sõjaväehulki; ja üks
 neist
 tuleb temale kallale, ujutab maa üle ja käib läbi; siis ta tuleb
 uuesti ja tungib kuni tema kindluseni. 

11 Siis vihastab Lõuna kuningas ja läheb ning sõdib temaga,
 Põhja kuningaga; too ajab kokku suure väehulga, aga see väehulk
 antakse Lõuna kuninga kätte. 

12 Ja kui see väehulk on võetud, siis läheb ta süda ülbeks;
 ta tapab palju tuhandeid, aga võitu ei saa. 

13 Ja jälle ajab Põhja kuningas kokku väehulga, mis on suurem
 kui endine, ja mõne aasta pärast tuleb ta temale kallale suure
 sõjaväe ja rikkaliku vooriga. 

14 Ja sel ajal tõusevad paljud Lõuna kuninga vastu; ja sinu
 oma rahvast tõuseb vägivallamehi, et nägemus läheks tõeks,
 nad ise aga langevad. 

15 Ja Põhja kuningas tuleb ja kuhjab piiramisvalli ning
 vallutab kindlustatud linna; Lõuna sõjaväed ei pea vastu ega ole
 ta valitute väel püsimiseks jõudu. 

16 Ja see, kes tuleb tema vastu, talitab oma heaksarvamise
 järgi ja ükski ei suuda seisma jääda tema ees; ta asub ilusale
 maale ja lõpp on tema käe läbi. 

17 Siis ta pöörab oma näo, et Lõuna kuningas võiks tulla kogu oma
 kuningriigi võimsusega; ja ta mõtted on õiged ja ta teostab nad,
 ning annab temale naiseks oma tütre, et seda maad hävitada; aga
 see ei toimu ega lähe tal korda. 

18 Siis ta pöörab oma näo saarte poole ja vallutab paljud;
 aga üks väepealik teeb ta pilkamisele lõpu, tõesti, ta tasub
 temale ta pilkamise eest. 

19 Siis ta pöörab näo tagasi maa kindluste poole, aga ta
 komistab ja langeb ning teda ei ole enam. 

20 Ja tema asemele tõuseb keegi, kes paneb maksunõudja kõige
 suursugusemat kuningriiki läbi käima, aga mõne aja pärast ta
 murdub, ent mitte viha ega sõja läbi. 

21 Ja tema asemele tõuseb üks kõlvatu, kellele ei ole antud
 kuninglikku väärikust; aga ta tuleb ootamatult ja haarab
 libekeelsusega kuningriigi enesele. 

22 Sõjaväed uhutakse sootuks tema eest ja murtakse,
 nõndasamuti ka lepinguvürst. 

23 Niipea kui temaga on tehtud leping, teeb ta pettust; ja ta
 läheb ning saab vähese rahvaga vägevaks. 

24 Ootamatult tungib ta maa viljakamasse ossa ja teeb, mida
 ta isad ja isade isad ei ole teinud; pillub omadele
 kokkuröövitud saaki ja vara. Ja ta sepitseb plaane
 kindlustatud linnade vastu, aga ainult pisut aega. 

25 Ja ta õhutab oma jõudu ning julgust, et minna Lõuna
 kuninga vastu suure sõjaväega; ka Lõuna kuningas valmistub
 sõjaks suure ja väga tugeva sõjaväega, aga see ei suuda vastu
 panna, sest tema vastu sepitsetakse vandenõu. 

26 Need, kes ta lauas söövad, murravad tema, ta sõjavägi
 uhutakse ära ja paljud langevad mahalööduina. 

27 Mõlemad kuningad mõtlevad südames kurja ja räägivad valet
 ühes lauas istudeski. Aga see ei õnnestu, sest lõpp
 tuleb alles määratud ajal. 

28 Ja ta läheb tagasi oma maale suure varandusega, aga ta
 süda on püha lepingu vastu; ta teeb, mida tahab, ja läheb tagasi
 oma maale. 

29 Määratud ajal tuleb ta jälle Lõunasse, aga teisel korral
 ei sünni nõnda nagu esimesel korral. 

30 Sest kittide laevad tulevad tema vastu ja ta lööb kartma
 ning läheb tagasi, sajatades püha lepingut; ja ta jätkab tegutsemist ning
 pöördub nende poole, kes loobuvad pühast lepingust. 

31 Ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad
 pühamut, kindlat linna; nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad
 sinna hävituse koletise. 

32 Ja oma libekeelsusega ta hukutab lepingurikkujaid, aga
 see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. 

33 Ja mõistlikud rahva hulgast õpetavad paljusid, kuigi neid
 mõnda aega jälitatakse mõõga ja tulega, vangipanekuga ja
 riisumisega.  

34 Sel ajal, kui neid jälitatakse, saavad nad vähest abi, ja paljud
 hoiduvad libekeelsuses nende poole. 

35 Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja
 puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib
 veel.  

36 Ja kuningas teeb, mida tahab, ja ta ülistab ennast ning
 suurustab iga jumala ees, isegi jumalate Jumala vastu räägib ta
 kuulmatuid asju; ja see õnnestub tal, kuni viha on teostunud,
 sest mis on otsustatud, see sünnib. 

37 Ja ta ei hooli oma vanemate jumalaist, ka mitte sellest,
 keda naised armastavad, ja ta ei hooli ühestki muust jumalast,
 vaid suurustab nende kõigi ees 

38 ja austab selle asemel kindluste jumalat; jumalat, keda ta
 vanemad ei tundnud, austab ta kulla ja hõbedaga, kalliskivide ja
 väärtasjadega. 

39 Ja ta teeb kindlustatud linnu koos võõra jumalaga; kes
 teda tunnustavad, neid austab ta väga ja paneb valitsema paljude
 üle ning jagab neile tasuks maad. 

40 Aga lõpuajal põrkab Lõuna kuningas temaga kokku ja Põhja
 kuningas tormab temale kallale sõjavankrite, ratsanike ja
 paljude laevadega; ta tungib tema maadesse, ujutab need üle ja käib
 neist läbi. 

41 Ja ta tungib ilusale maale ning kümned tuhanded langevad.
 Aga Edom, Moab ja suurem osa ammonlastest pääsevad tema käest.  

42 Ja ta sirutab käe maade järele ja Egiptusemaa ei pääse. 
43 Ja ta valitseb kulla ja hõbeda varandusi ja kõiki Egiptuse
 väärtasju; ja liibüalased ja etiooplased on tema saatjaskonnas.  

44 Aga sõnumid idast ja põhjast teevad talle hirmu ja ta
 läheb ära suures vihas, hukkama ja hävitama paljusid. 

45 Ja ta lööb oma toredad telgid üles mere ja püha ilumäe
 vahele; aga tema lõpp tuleb ja ükski ei aita teda. 

 «  eelmine  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  järgmine  »